Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy lựa chọn và nêu ra 10 từ khoá quan trọng liên quan đến thời kì Văn Lang - Âu Lạc mà em thu hoạch được.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem nội dung mục 1,2  SGK trang 61, 62, 63

Có thể dựa vào những từ khóa chỉ kinh đô, người đứng đầu, nghề nghiệp chủ yếu, v.v…

Lời giải chi tiết

10 từ khoá quan trọng liên quan đến thời kì Văn Lang - Âu Lạc mà em thu hoạch được là:

Văn Lang, Hùng Vương, Phong Châu; Âu Lạc: An Dương Vương, Cổ Loa, nỏ thần, trống đồng, lúa nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài