Giải bài 2 trang 15 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

A. Thứ 2.

B. Thứ 3.

C. Thứ 4.

D. Thứ 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời gồm: Thủy tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương tinh.

Lời giải chi tiết

B. Thứ 3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu