Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 6 bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Với cá nhân em hình thức học tập lịch sử nào khiến em hứng thú nhất? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết

Hình thức học tập lịch sử mà em hứng thú nhất đó chính là học tập thông qua các bộ phim lịch sử.

Vì nó vừa giúp em tái hiện lại bối cảnh lịch sử thời điểm ấy, vừa có những hình ảnh sinh động để em dễ hình dung. Em cũng có thể so sánh những chi tiết trong phim ảnh so với tư liệu lịch sử đã học, đã đọc để biết đâu là chi tiết hư cấu, đâu là sự thật lịch sử.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Hỏi bài