Giải bài 6 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây:

vĩ độ thấp, chia thành 4 mùa, quanh năm lạnh, đới ôn hòa

Ở các vĩ độ cao (đới lạnh) hầu như (1) ... Ở các (2) ... (đới nóng) hầu như quanh năm nóng. Ở các vĩ độ trung bình ((3) ... ) một năm (4) ... xuân, hạ, thu, đông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 3 SGK trang 123 để làm bài.

Hình 3. Sự khác biệt về mùa theo vĩ độ

Lời giải chi tiết

Ở các vĩ độ cao (đới lạnh) hầu như (1) quanh năm lạnh Ở các (2) vĩ độ thấp (đới nóng) hầu như quanh năm nóng. Ở các vĩ độ trung bình ((3) đới ôn hòa) một năm (4) chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu