Giải bài 8 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ sau ngày 21 - 3 đến trước ngày 13 - 9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, mọi nơi ở bán cầu Bắc đều có ngày dài đêm ngắn. Cùng thời gian này, mọi nơi ở bán cầu Nam đều có đêm dài, ngày ngắn.

-  Từ sau ngày 23 - 9 đến trước ngày 21 - 3, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, mọi nơi ở bán cầu Nam đều có ngày dài đêm ngắn. Cùng thời gian này, mọi nơi ở bán cầu Bắc đều có đêm dài, ngày ngắn.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu