Câu hỏi mục 2 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(\left( {\frac{5}{{ - 4}} + 3\frac{1}{3}} \right):\frac{{10}}{9}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số ra phân số: \(q\frac{r}{b} = \frac{{q.b + r}}{b}\)

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

 \(\begin{array}{l}\left( {\frac{5}{{ - 4}} + 3\frac{1}{3}} \right):\frac{{10}}{9}\\ = \left( {\frac{{ - 5}}{4} + \frac{{10}}{3}} \right):\frac{{10}}{9}\\ = \left( {\frac{{ - 5.3}}{{4.3}} + \frac{{10.4}}{{3.4}}} \right):\frac{{10}}{9}\\ = \left( {\frac{{ - 15}}{{12}} + \frac{{40}}{{12}}} \right):\frac{{10}}{9}\\ = \frac{{25}}{{12}}.\frac{9}{{10}}\\ = \frac{{15}}{8}\end{array}\)\(\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài