Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD...

Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, I theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, CD, BC, EF. Hãy tìm một phép dời hình biến tam giác AEI thành tam giác FCH (h.1.46)

 

Lời giải chi tiết

- Phép đối xứng qua tâm I biến ΔAEI thành ΔCFI

- Phép đối xứng qua trục d biến ΔCFI thành ΔFCH

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 SGK Hình học 11 Bài 1 trang 23 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 23 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) và C(-1;3)

Xem chi tiết
Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 24 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, O, I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minh hai hình thang AEJK và FOIC bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 24 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 24 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 24 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A'B'C'

Xem chi tiết
Bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn

Xem chi tiết
Bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 8 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 7 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 7 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 7 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu