Câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11


Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép dời hình F. Chứng minh rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’....

Đề bài

Gọi \(A’, B’\) lần lượt là ảnh của \(A, B\) qua phép dời hình \(F\). Chứng minh rằng nếu \(M\) là trung điểm của \(AB\) thì \(M’ = F(M)\) là trung điểm của \(A’B’.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

+) Biến ba điểm thằng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.

Lời giải chi tiết

Gọi \(A', B', M'\) lần lượt là ảnh của \(A, B, M\) qua phép dời hình \(F\)

Theo tính chất 1 ta có: \(AB = A'B'\) và \(AM = A'M'\); Ba điểm \(A' B', M'\) thẳng hàng, trong đó \(M'\) nằm giữa.

\(M\) là trung điểm \(AB ⇒ AM = {1 \over 2} AB\)

Kết hợp (1) \(⇒ A'M' = {1 \over 2} A'B' ⇒ M'\) là trung điểm \(A'B'.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí