Câu hỏi 1 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11


Tính y’ và đạo hàm của y’, biết:...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính \(y'\) và đạo hàm của \(y'\) biết:

LG a

\(y = {x^3}\; - {\rm{ }}5{x^2}\; + {\rm{ }}4x\)

Phương pháp giải:

Sử dụng :

Công thức đạo hàm các hàm số cơ bản.

Đạo hàm hàm số lượng giác.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{y' = \left( {{x^3}\; - {\rm{ }}5{x^2}\; + {\rm{ }}4x} \right)' = 3{x^2} - 10x + 4}\\
{\left( {y'} \right)' = \left( {3{x^2}\; - {\rm{ }}10x{\rm{ }} + {\rm{ }}4} \right)' = 6x - 10}
\end{array}\)

LG b

\(y = sin3x.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng :

Công thức đạo hàm các hàm số cơ bản.

Đạo hàm hàm số lượng giác.

Lời giải chi tiết:

\(y' = (sin⁡3x )' = 3cos⁡3x \\ (y')'=(3 cos⁡3x )' = -9sin⁡3x\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí