Câu hỏi 2 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11


Đề bài

Một vật rơi tự do theo phương thẳng đứng có phương trình s = \({1 \over 2}\)gt2 (trong đó g ≈ 9,8 m/s2). Hãy tính vận tốc tức thời v(t) tại các thời điểm to = 4s; t1 = 4,1 s. Tính tỉ số Δv/Δt trong khoảng Δt = t1 - to.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vận tốc \(v (t)= \dfrac{S(t)}{t}\).

- Thay các giá trị \(t_0\) và \(t_1\) vào \(v(t)\).

- Tính \({{\Delta v} \over {\Delta t}} = {{v({t_1}) - v({t_0})} \over {{t_1} - {t_0}}}  \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& v(t) = {s \over t} = {{{1 \over 2}g{t^2}} \over t} = {1 \over 2}gt \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
v({t_0}) = {s \over {{t_0}}} = {{{1 \over 2}g{t_0}^2} \over {{t_0}}} = {1 \over 2}g{t_0} = {1 \over 2}.9,8.4 = 19,6\,(m/s) \hfill \cr
v({t_1}) = {s \over {{t_1}}} = {{{1 \over 2}g{t_1}^2} \over {{t_1}}} = {1 \over 2}g{t_1} = {1 \over 2}.9,8.4,1 = 20,09\,(m/s) \hfill \cr} \right. \cr
& {{\Delta v} \over {\Delta t}} = {{v({t_1}) - v({t_0})} \over {{t_1} - {t_0}}} = {{20,09 - 19,6} \over {4,1 - 4}} = 4,9 \cr} \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài