Câu 2.51 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Đề bài

Đơn giản biểu thức sau rồi tính giá trị khi \(x =  - 2.\)

                     \({\log _4}{{{x^2}} \over 4} - 2{\log _4}(4{x^4}).\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{ & A = {\log _4}{{{x^2}} \over 4} - 2{\log _4}(4{x^4}) \cr&= 2lo{g_4}\left| x \right| - 1 - 2\left( {1 + 4{{\log }_4}\left| x \right|} \right)  \cr&      =  - 3 - 6{\log _4}\left| x \right|=  - 3 - 3{\log _2}\left| x \right| \cr} \)

Khi \(x =  - 2\) thì \(A =  - 3 - 3{\log _2}2 =  - 6\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.