Câu 2.47 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Tìm giá trị của biểu thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giá trị của biểu thức

LG a

\({\log _2}\left( {2\sin {\pi  \over {12}}} \right) + {\log _2}\cos {\pi  \over {12}};\)

Lời giải chi tiết:

 \({\log _2}\left( {2\sin {\pi  \over {12}}} \right) + {\log _2}\cos {\pi  \over {12}} \\= {\log _2}\left( {2\sin {\pi  \over {12}}\cos {\pi  \over {12}}} \right)\)

\( = {\log _2}\sin {\pi  \over 6} = {\log _2}{1 \over {2}} =  - 1\)

LG b

\({\log _4}\left( {\root 3 \of 7  - \root 3 \of 3 } \right)\)\(+ {\log _4}\left( {\root 3 \of {49 } + \root 3 \of {21}  + \root 3 \of 9 } \right);\)

Lời giải chi tiết:

1

LG c

\({\log _{10}}\tan 4 + {\log _{10}}\cot 4;\)

Lời giải chi tiết:

0

LG d

\({\log _\pi }\left( {5 + 2\sqrt 6 } \right) + {\log _\pi }\left( {5 - 2\sqrt 6 } \right).\)

Lời giải chi tiết:

0

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD