Câu 2.43 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Tính giá trị các biểu thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị các biểu thức 

LG a

\(\left( {{{81}^{{1 \over 4} - {1 \over 2}{{\log }_9}4}} + {{25}^{{{\log }_{125}}8}}} \right){.49^{{{\log }_7}2}};\)

Lời giải chi tiết:

19

LG b

\({16^{1 + {{\log }_4}5}} + {4^{{1 \over 2}{{\log }_2}3 + {{\log }_5}5}};\)

Lời giải chi tiết:

592

LG c

\(72.\left( {{{49}^{{1 \over 2}{{\log }_7}9 - {{\log }_7}6}} + {5^ - }^{{{\log }_{\sqrt 5 }}4}} \right).\)

Lời giải chi tiết:

\(72\left( {{{49}^{{1 \over 2}{{\log }_7}9 - {{\log }_7}6}} + {5^ - }^{{{\log }_{\sqrt 5 }}4}} \right) = 72\left( {{{49}^{{{\log }_7}{3 \over 6}}} + {5^{{{\log }_5}{4^{ - 2}}}}} \right)\)

=\(72\left( {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^2} + {1 \over {16}}} \right) = {{72.5} \over {16}} = {{45} \over 2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.