Câu 2.37 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Tìm x, biết:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm x, biết:

LG a

\({\log _3}x =  - 1\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _3}x =  - 1\)

Điều kiện: \(x>0\)

\( \Leftrightarrow x = {3^{ - 1}} = {1 \over 3}\)

LG b

\({\log _{{1 \over 6}}}x =  - 3\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{{1 \over 6}}}x =  - 3\)

Điều kiện: \(x>0\)

\( \Leftrightarrow x = {\left( {{1 \over 6}} \right)^{ - 3}} = {6^3} = 216\)

LG c

\({\log _5}x = 2\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _5}x = 2\)  

Điều kiện: \(x>0\)

\( \Leftrightarrow x = {5^2} = 25\)

LG d

\({\log _{{1 \over x}}}x = 1\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{{1 \over x}}}x = 1\)

Điều kiện: \(0 < x \ne 1\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow x = {1 \over x} \cr 
& \Leftrightarrow x = \pm 1 (\text{ không thỏa mãn})\cr} \)                          

Vậy không tồn tại giá trị nào của x

LG e

\({\log _{\sqrt 5 }}x = 0\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{\sqrt 5 }}x = 0\) 

Điều kiện: \(x>0\)

\( \Leftrightarrow x = 1\)

LG g

\({\log _7}x =  - 2\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _7}x =  - 2\)

Điều kiện: \(x>0\)

\( \Leftrightarrow x = {7^{ - 2}} = {1 \over {49}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài