Câu 2.34 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Hãy tính

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy tính

LG a

\({\log _{\sqrt 2 }}8\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{\sqrt 2 }}8 = {\log _{\sqrt 2 }}{\left( {\sqrt 2 } \right)^6} = 6\)

LG b

\({\log _{\sqrt {{1 \over 3}} }}27\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{\sqrt {{1 \over 3}} }}27 = {\log _{{3^{{{ - 1} \over 2}}}}}27 \\=  - 2{\log _3}{3^3} =  - 2.3 =  - 6\)

LG c

\({\log _{2\sqrt 2 }}128\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{2\sqrt 2 }}128 = {\log _{{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^3}}}128 = {\log _{{2^{{3 \over 2}}}}}128\)

\(= {2 \over 3}{\log _2}{2^7} = {2 \over 3}.7 = {{14} \over 3}\)

LG d

\({\log _{\sqrt 5 }}0,2\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{\sqrt 5 }}0,2 = {\log _{{5^{{1 \over 2}}}}}{1 \over 5} = 2{\log _5}{5^{ - 1}}\\ = 2.\left( { - 1} \right) =  - 2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.