Bài 12 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài 12 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một con xúc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:

Đề bài

Gieo một con xúc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:

A. \({{12} \over {36}}\)             B. \({{11} \over {36}}\)           C. \({6 \over {36}}\)              D. \({8 \over {36}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right)\).

Tính số phần tử củ biến cố A: \(n\left( A \right)\).

Tính xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(n(\Omega ) = {6^2} = 36\)

Gọi \(A\) là biến cố cần tính xác suất.

\( \Rightarrow \bar A\) là biến cố: “ Không lần nào xuất hiện mặt sáu chấm”

\(\eqalign{& \Rightarrow n(\bar A) = {5^2} = 25 \cr & \Rightarrow P(\bar A) = {{25} \over {36}} \Rightarrow P(A) = 1 - {{25} \over {36}} = {{11} \over {36}} \cr} \)

Chọn đáp án B.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Bài 13 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 13 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 13 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 14 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 14 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo ba con xúc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

Xem chi tiết
Bài 15 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 15 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 15 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 11 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 11 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Năm người được xếp ngồi vào quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số cộng Lý thuyết cấp số cộng

1. Định nghĩa

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số nhân Lý thuyết cấp số nhân

1. Định nghĩa un là cấp số nhân un+1 = un.q, với n ε N*

Xem chi tiết
Bài 1 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu