Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 36 Vở bài tập hoá 9


Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 36 VBT hoá 9. Biết phản ứng điều chế phân đạm ure là :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Biết phản ứng điều chế phân đạm ure là : 2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O

Muốn sản xuất 6 tấn ure cần khối lượng amoniac là đáp số nào sau đây?

A. 68 tấn              B. 34 tấn                 C. 3,4 tấn               D. 6,8 tấn

Phương pháp giải:

+) Tính theo PTHH

+) Sử dụng qui tắc tam suất

Lời giải chi tiết:

2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O

Phương trình (gam):   2. 17                        60

Đề bài (tấn):                 x←                       6

Áp dụng qui tắc tam suất:  \(x = {{6.\,2.\,17} \over {60}} = 3,4\,\,(\tan )\)

Đáp án C

Câu 2

Biết PTHH của phản ứng điều chế phân đạm amoni nitrat:

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 → 2NH4NO3 + CaCO3

Từ 48 tấn (NH4)2CO3 sản xuất được lượng phân đạm NH4NO3 là:

A. 16 tấn              B. 1,6 tấn               C. 0,8 tấn                D. 80 tấn

Phương pháp giải:

+) Tính theo PTHH

+) Sử dụng qui tắc tam suất

Lời giải chi tiết:

Tương tự câu 1.

                                   Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 → 2NH4NO3 + CaCO3

Phương trình (gam):                          96                    2. 80

Đề bài (tấn):                                       48                 →x

Áp dụng qui tắc tam suất:  \(x = {{48.\,2.\,80} \over {96}} = 80\,\,(\tan )\)

Đáp án D

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11: Phân bón hóa học

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài