Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 9. Có những loại phân bón hóa học:....

Đề bài

Có những loại phân bón hóa học: \({(N{H_4})_2}S{O_4},{\rm{ }}C{a_3}{(P{O_4})_2},{\rm{ }}Ca{({H_2}P{O_4})_2},\)

\({\rm{ }}{(N{H_4})_2}HP{O_4},{\rm{ }}KN{O_3}.\)

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép \(NPK\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đọc tên = tên cation + tên gốc anion

b) phân bón đơn: là phân bón chỉ chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng

+ Phân đạm: chỉ chứa nguyên tố N

+ phân lân: chỉ chứa nguyên tố P

+ phân kali: chỉ chứa nguyên tố K

- phân bón kép: là loại phân chứa từ 2 nguyên tố dinh dưỡng trở lên

c) Ta trộn phân phân bón đơn chứa nguyên tố N, P, K theo một tỉ lệ nhất định.

Lời giải chi tiết

a) Tên hóa học của phân bón

KCl: kali clorua                                              NH4NO3: amoni nitrat

NH4Cl:  amoni clorua                                     (NH4)2SO4: amoni sunfat

Ca3(PO4)2canxi photphat                            Ca(H2PO4)2: canxi đihidrophotphat

(NH4)2HPO4: điamoni đidrophotphat             KNO­3: kali nitrat

b) Sắp xếp thành hai nhóm phân bón hóa học

- Phân bón đơn:NH4NO,NH4Cl, (NH4)2SO4 ,Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2,KCl

- Phân bón kép: (NH4)2HPO,KNO­3

c) Phân bón kép NPK: trộn các phân bón NH4NO, (NH4)2HPOvà KCl theo một tỉ lệ thích hợp.

loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11: Phân bón hóa học

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài