Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:

\(\frac{1}{{ - 2}}\); \(\frac{{ - 3}}{{ - 5}}\); \(\frac{2}{{ - 7}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân hoặc chia cả tử và mẫu của các phân số đã cho cho \(( - 1)\).

Lời giải chi tiết

 Ta có: \(\frac{1}{{ - 2}} = \frac{{1.( - 1)}}{{ - 2.( - 1)}} = \frac{{ - 1}}{2}\)

\(\frac{{ - 3}}{{ - 5}} = \frac{{ - 3:( - 1)}}{{ - 5:( - 1)}} = \frac{3}{5}\)

\(\frac{2}{{ - 7}} = \frac{{2.( - 1)}}{{ - 7.( - 1)}} = \frac{{ - 2}}{7}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài