Trả lời Tranh luận trang 85 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng 9.8 cho biết độ mặn (đơn vị gam/lít) tại một số trạm quan trắc trên sông Vàm Cỏ vào tháng 3 trong hai năm 2015 và 2016. Để việc so sánh số liệu trong hai năm 2015 và 2016 trực quan hơn, Vuông đã vẽ biểu đồ cột kép như hình 9.22a, Tròn lại vẽ biểu đồ như hình 9.22b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt hai năm gần nhau hơn thì dễ so sánh sự chênh lệch hơn.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ giúp việc so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thuận lợi, dễ dàng hơn là: Hình 9.22a.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41. Biểu đồ cột kép