Giải bài 9.19 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các cột màu xanh (quạt cây).

Tháng có cột màu xanh cao nhất là tháng bán được nhiều quạt cây nhất.

Lời giải chi tiết

 Ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất là: tháng 4 (39), tháng 5(51), tháng 6 (49).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41. Biểu đồ cột kép