Trả lời Luyện tập 1 trang 83 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 tại một bệnh viện địa phương.

Từ bảng 9.7, em hãy thay các dấu "?" trong hình 9.18 bằng số liệu phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ghi “Ngày 1”, “Ngày 2” và “Ngày 3” vào các dấu “?” ở trục nằm ngang theo thứ tự từ trái qua phải:

- Số trên cột hình chữ nhật màu xanh là số bé trai, cột màu hồng là bé gái.

Lời giải chi tiết

Bgày 1: Số bé trai là 9 nên số trên cột màu xanh là 9, số bé gái là 5 nên số trên cột màu hổng là 5.

Ngày 2: Số bé trai là 6 nên số trên cột màu xanh là 6, số bé gái là 6 nên số trên cột màu hổng là 6.

Ngày 3: Số bé trai là 7 nên số trên cột màu xanh là 7, số bé gái là 4 nên số trên cột màu hổng là 4.

Biểu đồ:


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41. Biểu đồ cột kép