Giải bài 9.21 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số quạt bán được từng tháng trong năm rồi tìm 3 tháng bán được nhiều quạt nhất.

Nhận xét xu hướng: 3 tháng bán được nhiều quạt nhất là mùa bán được nhiều quạt nhất.

Lời giải chi tiết

 Tháng 1 bán được 29

Tháng 2 bán được 17

Tháng 3 bán được 23

Tháng 4 bán được 58

Tháng 5 bán được 86

Tháng 6 bán được 90

Tháng 7 bán được 69

Tháng 8 bán được 51

Tháng 9 bán được 39

Tháng 10 bán được 28

Tháng 11 bán được 40

Tháng 12 bán được 37

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè ( tháng 5, 6, 7)  trong năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41. Biểu đồ cột kép