Trả lời Luyện tập 2 trang 84 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Biểu đồ hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

Đề bài

1. Biểu đồ hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

a) Quan sát biểu đồ và cho biết cột màu nào biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang;

b) Kể tên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở mỗi trạm. Từ đó dự đoán thời gian mùa mưa ở các địa phương này.

2. 

Quan sát biểu đồ hình 9.21 và trả lời câu hỏi:

a) Nước nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?

b) Nước nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?

c) Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. a) Quan sát biểu đồ lượng mưa mục bên phải biểu đồ:

b)

- Trạm Tuyên Quang:

+ Quan sát cột màu xanh

+ Cột có tháng lớn nhất là cột cao nhất.

- Trạm Nha Trang:

+ Quan sát cột màu hồng.

+ Cột có tháng lớn nhất là cột cao nhất.

- Thời gian mùa mưa là mùa (3 tháng) có mưa nhiều nhất.

2. 

a)

- Cột màu xanh: chiều cao của nam.

- Tìm nước có số trên cột màu xanh lớn nhất: Chiều cao trung bình cao nhất.

- Tìm nước có số trên cột màu xanh thấp nhất: Chiều cao trung bình thấp nhất.

b)

- Cột màu vàng: chiều cao của nữ.

- Tìm nước có số trên cột màu vàng lớn nhất: Chiều cao trung bình cao nhất.

- Tìm nước có số trên cột màu vàng thấp nhất: Chiều cao trung bình thấp nhất.

c)

- Tìm chiều cao chênh lệch giữa nam và nữ ở mỗi nước: Lấy chiều cao nam trừ đi chiều cao của nữ.

- Tìm số lớn nhất trong các số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết

1.

a.

Cột màu xanh và màu hồng biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b.

Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là: tháng 7, tháng 8, tháng 5.

Mà 3 tháng này là mùa hè. Vậy mùa mưa ở đây là mùa hè.

Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12.

Mà 3 tháng này là mùa đông nên mùa mưa ở đây là mùa đông.

2. 

a.

Trong các số trên cột màu xanh: số lớn nhất là 172 và số nhỏ nhất là 162,1.

Nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là: Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là: Việt Nam

b.

Trong các số trên cột màu vàng: số lớn nhất là 160 và số nhỏ nhất là 152,2.

Nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là: Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là: Việt Nam

c.

Chênh lệch chiều cao ở:

Việt Nam: 162,1-152,2=9,9 cm

Singapore: 171-160=11 cm.

Nhật Bản: 172-158=14 cm

Hàn Quốc: 170,7-157,4=13,3 cm

Vì 14 cm > 13,3 cm > 11 cm > 9,9 cm nên nước có sự chênh lệch chiều cao của nam và nữ lớn nhất là: Nhật Bản.


Bình chọn:
4.6 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí