Giải bài 9.20 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng....Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

Đề bài

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng cả 2 quạt trong tháng 5,6,7= tổng hai quạt trong tháng 5+ tổng hai quạt trong tháng 6+ tổng hai quạt trong tháng 7.

Tính tổng cả 2 quạt trong tháng 10, 11, 12= tổng hai quạt trong tháng 10+ tổng hai quạt trong tháng 11+ tổng hai quạt trong tháng 12.

Lời giải chi tiết

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là:

(35+51)+(41+49)+(37+32) =245 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là:

(15+13)+(17+23)+(20+17) = 105 (chiếc )

Vì 105 < 245 nên tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7.


Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí