Giải bài 9.20 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng cả 2 quạt trong tháng 5,6,7= tổng hai quạt trong tháng 5+ tổng hai quạt trong tháng 6+ tổng hai quạt trong tháng 7.

Tính tổng cả 2 quạt trong tháng 10, 11, 12= tổng hai quạt trong tháng 10+ tổng hai quạt trong tháng 11+ tổng hai quạt trong tháng 12.

Lời giải chi tiết

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là:

(35+51)+(41+49)+(37+32) =245 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là:

(15+13)+(17+23)+(20+17) = 105 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12  ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41. Biểu đồ cột kép