Trả lời thực hành 2 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Một hộp đựng bi gồm có hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó số bi xanh là 10 viên và bằng 2/3 số bi đỏ. Hỏi hộp có bao nhiêu viên bi?

Đề bài

Một hộp đựng bi gồm có hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó số bi xanh là 10 viên và bằng \(\frac{2}{3}\) số bi đỏ. Hỏi hộp có bao nhiêu viên bi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số viên bi đỏ = số bi xanh : \(\frac{2}{3}\)

- Số bi trong hộp = Số bi xanh + số bi đỏ

Lời giải chi tiết

Hộp có số viên bi đỏ là:

\(10{\rm{ }}:\;\frac{2}{3} = 15\) (viên)

Hộp có số viên bi là:

\(15{\rm{ }} + 10{\rm{ }} = {\rm{ }}25\) ( viên)

Đáp số: 25 viên

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí