Trả lời thực hành 2 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một hộp đựng bi gồm có hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó số bi xanh là 10 viên và bằng \(\frac{2}{3}\) số bi đỏ. Hỏi hộp có bao nhiêu viên bi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số viên bi đỏ = số bi xanh : \(\frac{2}{3}\)

- Số bi trong hộp = Số bi xanh + số bi đỏ

Lời giải chi tiết

Hộp có số viên bi đỏ là:

\(10{\rm{ }}:\;\frac{2}{3} = 15\) (viên)

Hộp có số viên bi là:

\(15{\rm{ }} + 10{\rm{ }} = {\rm{ }}25\) ( viên)

Đáp số: 25 viên

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu