Lý thuyết Giá trị phân số của một số


Lý thuyết Giá trị phân số của một số Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 6. Giá trị phân số của một số

1. Tính giá trị phân số của một số

Quy tắc 1:

Muốn tính giá trị phân số \(\frac{m}{n}\) của số a, ta tính \(a.\frac{m}{n}.\)

2. Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

Quy tắc 2:

Muốn tìm một số khi biết giá trị phân số \(\frac{m}{n}\) của nó là b, ta tính \(b:\frac{m}{n}.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu