Bài 3 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một bể nuôi cá cảnh dạng khối hộp chữ nhật, có kích thước 30 cm x 40 cm và chiều cao 20cm. Lượng nước trong bể cao bằng \(\frac{3}{4}\) chiều cao của bể. Tính số lít nước ở bể đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thể tích bể = Chiều dài . Chiều rộng . Chiều cao

- Muốn tìm giá trị phân số \(\frac{m}{n}\) của số a, ta tính \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

 Thể tích của bể là:

\(30{\rm{ }}{\rm{. }}40{\rm{ }}{\rm{. }}20 = 24\,000\;\,c{m^2}\)

Số lít nước ở bể là:

\(24000\,.\,\frac{3}{4}\; = 18{\rm{ }}000\;c{m^3}\)

Đáp số: \(18{\rm{ }}000\;c{m^3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài