Trả lời thực hành 1 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Nhiệt độ ở Moscow (Mat-xcơ-va) là - 20°C. Lúc đó, nhiệt độ ở Seoul (Xơ-un) bằng \(\frac{3}{4}\)  nhiệt độ ở Moscow. Hỏi nhiệt độ ở Seoul lúc đó là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt độ ở Seoul lúc đó = Nhiệt độ ở Moscow . \(\frac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ ở Seoul lúc đó là:

\( - 20.\frac{3}{4}\; =  - 15\) độ C

Đáp số: -15 độ C

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu