Lý thuyết vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Trường hợp I: Hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng ( gọi là hai đường thẳng đồng phẳng)

Trường hợp I: Hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng ( gọi là hai đường thẳng đồng phẳng)

- \(a ∩ b = M\) ( \(a\) và \(b\) có điểm chung duy nhất (h.2.29a))

-  \(a // b\) (\(a\) và \(b\) không có đểm chung (h.2.29b))

- \(a ≡ b\) ( \(a\) trùng \(b\) (h.2.29c))

Trường hợp II: Hai đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng (gọi là hai đường thẳng chéo nhau) (h.2.29d)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu