Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 41 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 41 VBT hoá 9. Để một mẩu natrihiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy...

Đề bài

Để một mẩu natrihiđroxit trên tấm kính trong  không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài . Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn  thấy có khí thoát ra,khí này làm đục n­ước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với :

a) Oxi của không khí

b) Hơi n­ước trong không khí

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí

d) Cacbon đioxit và hơi n­ớc trong không khí

e) Cacbon đioxit trong không khí

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Suy luận:

Chất khí làm đục nước vôi trong =>chỉ có thể là CO2  => chất rắn màu trắng phải chứa Na2CO3

Lời giải chi tiết

Câu đúng là e)

Giải thích: NaOH tác dụng với dd HCl nhưng không giải phóng khí. Để có khí bay ra làm đục nước vôi, thì NaOH đã tác dụng với chất nào đó trong không khí tạo ra hợp chất X. Hợp chất này tác dụng với dd HCl sinh ra khí CO2. Hợp chất X phải là muối cacbonnat Na2CO3, muối này được tạo thành do NaOH đã tác dụng với cacbon đioxít CO2 trong không khí.

PHương trình hóa học:

2 NaOH   +   CO →   Na2CO   +    H2O

Na2CO3    +   2HCl → 2NaCl   +   H2O   +    CO2

Ca(OH)2   +   CO → CaCO3    +   H2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí