Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 40 Vở bài tập hoá 9


Đề bài

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hóa học cho mỗi loại hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ +.... → Bazơ;

b) Oxit bazơ +... → muối + nước

c) Oxit axit  + ...   → axit;

d) Oxit axit  + .... → muối + nước;

e) Oxit axit  + oxit bazơ →  .... ;

2.Bazơ 

a)Bazơ  + ....    →  muối + nước ;

b)Bazơ  + ....   → muối + nước ;

c)Bazơ  + ....  → muối + bazơ ;

d)Bazơ   →  oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a)Axit  +...  → Muối + hiđro;

b)Axit  +...  → muối + nước;

c)Axit + .... → muối + nước;

d)Axit  +.... muối → muối + axit;

4. Muối

a)Muối + ....   → axit + Muối ;

b)Muối + ....  → Muối + bazơ ;

c)Muối + ....  → Muối + Muối ;

d)Muối + .... → Muối + kim loại;

e)Muối   → ..... ;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học từ các bài trước để điền từ thích hợp vào chỗ trống

Lời giải chi tiết

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

b) Oxit bazơ + axit  → muối + nước;

c) Oxit axit  +  nước → axit;

d) Oxit axit  + bazơ → muối + nước;

e) Oxit axit  + oxit bazơ → muối;

2.Bazơ

a) Bazơ  +  axit  →  muối + nước;

b) Bazơ  +  oxit axit  → muối + nước;

c) Bazơ  + muối  → muối + bazơ;

d) Bazơ   →  oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a) Axit  + kim loại → Muối + hiđro;

b) Axit + bazơ → muối + nước;

c) Axit + oxit bazơ → muối + nước;

d) Axit  +  muối → muối + axit;

4. Muối

a) Muối + axit  → axit + Muối;

b) Muối + bazơ → Muối + bazơ;

c) Muối + muối → Muối + Muối;

d) Muối + kim loại → Muối + kim loại;

e) Muối   →  nhiều chất mới;

Loigiaihay.com

 

 

 Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.