Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9


Giải Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 12 VBT hoá 9. Hãy thực hiện những biến đổi sau bằng cách viết các phương trình hóa học:....

Đề bài

Hãy thực hiện những biến đổi sau bằng cách viết các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& a)\,\,\,S\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow S{O_2}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow {H_2}S{O_3}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow Na{}_2S{O_3} \cr
& b)\,\,\,Ca\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow CaO\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow Ca{(OH)_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CaC{O_3}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow CaO\buildrel {(5)} \over
\longrightarrow CaC{l_2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{ \downarrow ^{(6)}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CaC{O_3} \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hoá học của oxit Tại đây

Lời giải chi tiết

a)  (1): S+ O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) SO2

     (2): SO2 + H2O → H2SO3

     (3): H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

b) (1): 2Ca + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2CaO

    (2): CaO + H2O → Ca(OH)2

    (3): Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

    (4): CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CaO + CO2

    (5): CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

    (6): CaO + CO2 → CaCO3

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài