Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 VBT hoá 9. Có những chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, MgO, P2O5, CO2. Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một?...

Đề bài

Có những chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, MgO, P2O5, CO2.

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một?

Viết các phương trình hóa học. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất hoá học của oxit Tại đây

Lời giải chi tiết

Những chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một:

(1) H2O + SO3    :     H2O + SO3    → H2SO4

(2) H2O + Na2O :     H2O + Na2O  → 2NaOH

(3) H2O + P2O5   :     3H2O + P2O5    → 2H3PO4

(4) H2O + CO2      :     H2O +CO2       → H2CO3

(5) SO3 + Na2O  :    SO3 + Na2O  → Na2SO4

(6) SO3 + KOH   :    SO3 +2KOH    → K2SO4 + H2O

(7) Na2O + CO2  :    Na2O + CO → Na2CO3

(8) Na2O + P2O5:     3Na2O + P2O5 → 2Na3PO4

(9) KOH + CO2:    2KOH + CO2  → K2CO3 + H2O

(10) KOH + P2O5:   6KOH + P2O5  → 2K3PO4 + 3H2O

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài