Giải Bài 9.55 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hà và Hoà chơi một trò chơi như sau: Họ quay một tâm bia có gán một mũi tên & tâm (như hình vẽ). Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì Hà thắng, nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì Hoà thắng.

a) Hà và Hoà đã chơi 30 ván thì Hà thắng 17 ván, Hoà thắng 13 ván. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện “Hà thắng”, “Hoà thắng".

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số ván thắng của Hà, Hoà.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Xác suất thực nghiệm của các sự kiện “A thắng” bằng số lần A thắng :Tổng số lần chơi

b)    *Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải chi tiết

a)     Xác suất thực nghiệm của các sự kiện “Hà thắng” là: \(\frac{{17}}{{30}}\)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện “Hà thắng” là: \(\frac{{13}}{{30}}\)

b)    Ta có biểu đồ:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu