Giải Bài 9.47 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hoàng quan sát được một số loại cây trong vườn nhà bà ngoại như sau:

Cây ổi, cây nhãn, cây bưởi, cây bí ngô, cây mướp, cây rau má, cây đậu ván, cây đa, cây dừa, cây cỏ mần trầu, cây đận Hà Lan, cây trầu không.

a)     Trong các loại cây trên, những cây nào thuộc loại thân đứng, thân leo, thân bò?

b)    Hoàn thiện bảng thống kê sau:

Loại cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

Số lượng cây

 

 

 

c)     Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Xác định những cây nào thuộc loại thân đứng, thân leo, thân bò.

*Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải chi tiết

a)     +Các loại cây thân đứng là: cây ổi, cây nhãn, cây bưởi, cây đa, cây dừa, cây cỏ mần trầu.

+Các loại cây thân leo là: câu mướp, cây đậu ván, cây đậu Hà Lan, cây trầu không.

+Các loại cây thân bò là: câu bí ngô, cây rau má.

b)    Ta có bảng thống kê sau:

Loại cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

Số lượng cây

6

4

2

 

c)     Biểu đồ cột:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu