Giải Bài 9.49 trang 90 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Biểu đồ cột kép sau đây cho biết tổng số người bị mắc Covid -19 và số người đã khỏi bệnh tính đến ngày 20-5-2020 tại một số nước Đông Nam Á. Em hãy cho biết: a) Số lượng người mắc Covid-19 và số người khỏi bệnh ở Việt Nam là bao nhiêu? b) Số lượng người mắc Covid-19 ở nước nào cao nhất, là bao nhiêu? c) So sánh tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của các nước trên.

Đề bài

Biểu đồ cột kép sau đây cho biết tổng số người bị mắc Covid -19 và số người đã khỏi bệnh tính đến ngày 20-5-2020 tại một số nước Đông Nam Á.

Em hãy cho biết:

a) Số lượng người mắc Covid-19 và số người khỏi bệnh ở Việt Nam là bao nhiêu?

b) Số lượng người mắc Covid-19 ở nước nào cao nhất, là bao nhiêu?

c) So sánh tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của các nước trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ.

Cột cao hơn biểu thị số liệu cao hơn.

Tính tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của các nước rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

a)     Số lượng người mắc Covid-19 và số người khỏi bệnh ở Việt Nam lần lượt là: 324 và 263.

b)    Số lượng người mắc Covid-19 ở Singapore là cao nhất, đó là 28 794 người

c)     Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Việt Nam là: \(\frac{{263}}{{324}} \approx 81,2\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Singapore là: \(\frac{{10365}}{{28794}} \approx 36\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Malaysia là: \(\frac{{5646}}{{6978}} \approx 80,9\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Indonesia là: \(\frac{{4467}}{{18496}} \approx 24,2\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Philippines là: \(\frac{{2843}}{{12942}} \approx 22\% \)

Tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Thái Lan là: \(\frac{{2857}}{{3033}} \approx 94,2\% \)

Như vậy, tỉ lệ người khỏi bệnh trong tổng số người bị mắc Covid-19 của Thái Lan > Việt Nam > Malaysia > Singapore > Indonesia > Philippines.


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí