Giải bài 8 trang 29 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bác Tâm xếp 360 quả trứng vào các khay đựng như Hình 1 và Hình 2 để mang ra chợ bán. Nếu chỉ dùng một loại khay đựng để xếp thì trong mỗi trường hợp, bác Tâm cần bao nhiêu khay để đựng hết số trứng trên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số quả trứng đựng được ở mỗi loại khay

Bước 2: Tính số khay cần dùng để đựng trứng.

Lời giải chi tiết

Quan sát hình 1, dễ thấy: Khay có 3 hàng, mỗi hàng có 6 quả trứng.

Do đó mỗi khay ở Hình 1 đựng được số trứng là: 3.6=18 (quả)

Cần số khay để đựng 360 quả trứng là: 360 : 18 = 20 (khay)

Quan sát hình 2, dễ thấy: Khay có 5 hàng, mỗi hàng có 6 quả trứng.

Do đó mỗi khay ở Hình 1 đựng được số trứng là: 5.6=30 (quả)

Cần số khay để đựng 360 quả trứng là: 360 : 30 = 12 (khay)


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu