Giải bài 3 trang 28 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thay chữ số thích hợp vào dấu * để được mỗi số sau là:

a) hợp số: \(\overline {2*} ;\overline {3*} \)

b) số nguyên tố: \(\overline {1*} ;\overline {4*} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tra các số trong bảng số nguyên tố (nhỏ hơn 1000) trang 47 SGK Toán 6 – Chân trời sáng tạo

a) Lấy * sao cho số thu được không nằm trong bảng trên.

b) Lấy * sao cho số thu được thuộc bảng trên.

Lời giải chi tiết

a) hợp số: 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39

b) số nguyên tố: 11; 13; 17; 19; 41; 43; 47.


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu