Giải bài 1 trang 28 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ( thuộc, không thuộc )thích hợp vào chỗ chấm. 41 … P; 57 … P; 83 … P; 95 … P.

Đề bài

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \( \in , \notin \)thích hợp vào chỗ chấm.

41 … P;

57 … P;

83 … P;

95 … P.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Tra các số trong bảng số nguyên tố (nhỏ hơn 1000) trang 47 SGK Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cách 2:

Bước 1: Phân tích số đó ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Suy ra các ước của số đó. Kết luận là số nguyên tố ( tức là \( \in \)P) hay hợp số (\( \notin \)P)

Lời giải chi tiết

41 \( \in \)P;

57 \( \notin \)P (vì 57 \( \vdots \)3 nên không là số nguyên tố).

83 \( \in \)P;

95 \( \notin \)P (vì 95 \( \vdots \)5 nên không là số nguyên tố).


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí