Giải bài 7 trang 29 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số đó:

a) 38;

b) 75;

c) 100.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc hoặc bằng sơ đồ cây

Bước 2: Viết dưới dạng tích các thừa số nguyên tố, viết gọn dưới dạng lũy thừa.

Từ đó suy ra các ước của số đó.

Lời giải chi tiết

a) 38 = 2. 19

Tập hợp các ước của 38 là: {1; 2; 19; 38}.

b)

Tập hợp các ước của 75 là: {1; 3; 5; 15; 25; 75}.

c) \(100 = 2.2.5.5 = {2^2}{.5^2}\)

Tập hợp các ước của 100 là: {1; 2; 4; 5; 10; 20; 25; 50; 100}.


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu