Giải bài 2 trang 28 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng bảng nguyên tố tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117;

131;

313;

469;

647

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tra các số trong bảng số nguyên tố (nhỏ hơn 1000) trang 47 SGK Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết

Các số nguyên tố là: 131; 313; 647.


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu