Giải bài 5 trang 29 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Viết mỗi số sau thành tổng của hai số nguyên tố:

16; 18; 20.

b) Viết 15 thành tổng của 3 số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tra các số trong bảng số nguyên tố (nhỏ hơn 1000) trang 47 SGK Toán 6 – Chân trời sáng tạo

a) Chọn 2 số trong bảng sao cho tổng của chúng bằng số đã cho.

b) Tìm 3 số trong bảng sao cho tổng của chúng bằng 15.

Lời giải chi tiết

a) 16 = 5 + 11 = 3 + 13;

18 = 5 + 13 = 7 + 11 ;

20 = 3 + 17 = 7 + 13

b) 15 = 3 + 5 + 7


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu