Bài 3.9 trang 57 SBT đại số 10


Đề bài

Tìm nghiệm của phương trình \(\dfrac{{{x^2} + 2x - 8}}{{\sqrt {2x - 7} }} = \sqrt {2x - 7} \) (1)

A. \(x = 1\)          B. \(x =  - 1\)

C. \(x = 2\)          D. phương trình vô nghiệm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt điều kiện cho phương trình

-  Khử căn thức

- Đối chiếu điều kiện đầu bài

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \(2x - 7 > 0\) \( \Leftrightarrow x > \dfrac{7}{2}\)

\((1)\) \( \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 8 = 2x - 7\) \( \Leftrightarrow {x^2} = 1\) \( \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

Ta thấy 1 và -1 không thỏa mãn điều kiện đầu bài

Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.