Bài 3.7 trang 57 SBT đại số 10


Giải bài 3.7 trang 57 sách bài tập đại số 10. Điều kiện của phương trình...

Đề bài

Điều kiện của phương trình \(\dfrac{{\sqrt {x - 2} }}{{{x^2} + x - 2}} = \dfrac{{x + 1}}{{\sqrt {x - 2} }}\) là:

A. \(x \ne 1\)               B. \(x > 2\)

C. \(x \ne  - 2\)            D. \(x \ne 1,x \ne  - 2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biểu thức \(\sqrt {P\left( x \right)} \) xác định nếu \(P\left( x \right) \ge 0\).

- Biểu thức \(\dfrac{{P\left( x \right)}}{{Q\left( x \right)}}\) xác định nếu \(Q\left( x \right) \ne 0\).

Lời giải chi tiết

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} + x - 2 \ne 0}\\{x - 2 > 0}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ne 1,x \ne  - 2}\\{x > 2}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow x > 2\)

Đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài