Bài 3.20 trang 67 SBT đại số 10


Đề bài

Tìm nghiệm của phương trình \(1 - \sqrt {4x - 3}  = \sqrt { - 2x + 1} \)

A. \(x = \dfrac{1}{2}\)                             B. \(x = 1\)

C. \(x = 0\)                              D. phương trình vô nghiệm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm điều kiện xác định của PT

- Bình phương hai vế

- Đối chiếu điều kiện

Lời giải chi tiết

Điều kiện xác định:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x - 3 \ge 0}\\{ - 2x + 1 \ge 0}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge \dfrac{3}{4}}\\{x \le \dfrac{1}{2}}\end{array}} \right.\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{3}{4} \le x \le \dfrac{1}{2}\)

Vô lí vì \(\dfrac{3}{4} \ge \dfrac{1}{2}\) 

Vậy không có giá trị nào của x thỏa mãn điều kiện xác định của PT

Hay phương trình vô nghiệm

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.