Bài 3.18 trang 67 SBT đại số 10


Đề bài

Nghiệm của phương trình \(\dfrac{{\left| {x - 3} \right|}}{{3x + 1}} = \left| {2x - 1} \right|\) là

A. \(x =  - \dfrac{2}{3}\)                                    B. \(x = 1\)

C. \(x = 1\) và \(x =  - \dfrac{2}{3}\)                    D. \(x =  - \dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt điều kiện của phương trình

-  Xét các đáp án A,B,C,D

- Đối chiếu điều kiện

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \(3x + 1 \ne 0\) \( \Leftrightarrow x \ne  - \dfrac{1}{3}\)

Loại D vì điều kiện của phương trình

Thay giá trị ở đáp án A thấy vế trái âm vế phải dương (loại)

Loại C vì có giá trị \( - \dfrac{2}{3}\)

Vậy Đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.