Bài 1.7 trang 8 SBT đại số 10


Giải bài 1.7 trang 8 sách bài tập đại số 10. Với mỗi số thực ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với mỗi số thực \(x\), xét các mệnh đề P:“\({x^2} = 1\)”, Q: “\(x = 1\)”

a)  Phát biểu mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) và mệnh đề đảo của nó;

b) Xét tính đúng sai của mệnh đề \(Q \Rightarrow P\)

c) Chỉ ra một giá trị của \(x\) mà mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai.

LG a

 Phát biểu mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) và mệnh đề đảo của nó;

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là \(Q \Rightarrow P\)

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

\((P \Rightarrow Q):\) “Nếu \({x^2} = 1\)thì \(x = 1\)”.

Mệnh đề đảo là: “Nếu \(x = 1\) thì \({x^2} = 1\)”.

LG b

Xét tính đúng sai của mệnh đề \(Q \Rightarrow P\)

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là \(Q \Rightarrow P\)

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề đảo “Nếu \(x = 1\) thì \({x^2} = 1\)” là đúng.

LG c

Chỉ ra một giá trị của \(x\) mà mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai.

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là \(Q \Rightarrow P\)

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x =  - 1\) thì mệnh đề \((P \Rightarrow Q)\) sai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.