Bài 1.10 trang 8 SBT đại số 10


Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập đại số 10. Dùng kí hiệu...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dùng kí hiệu \(\forall \) hoặc \(\exists \) để viết các mệnh đề sau

LG a

Có một số nguyên bằng bình phương của nó ;

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

\(\exists a \in Z:a = {a^2}\)

LG b

Mọi số (thực) cộng với \(0\) đều bằng chính nó ;

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

 \(\forall x \in R:x + 0 = x\)

LG c

Có một số hữu tỉ nhỏ hơn nghịch đảo của nó ;

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

\(\exists x \in Q:x < \dfrac{1}{x}\)

LG d

 Mọi số tự nhiên đều lớn hơn \(0\).

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

\(\forall n \in N:n > 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.