Bài 1.10 trang 8 SBT đại số 10


Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập đại số 10. Dùng kí hiệu...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dùng kí hiệu \(\forall \) hoặc \(\exists \) để viết các mệnh đề sau

LG a

Có một số nguyên bằng bình phương của nó ;

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

\(\exists a \in Z:a = {a^2}\)

LG b

Mọi số (thực) cộng với \(0\) đều bằng chính nó ;

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

 \(\forall x \in R:x + 0 = x\)

LG c

Có một số hữu tỉ nhỏ hơn nghịch đảo của nó ;

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

\(\exists x \in Q:x < \dfrac{1}{x}\)

LG d

 Mọi số tự nhiên đều lớn hơn \(0\).

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall \) đọc là với mọi. Kí hiệu \(\exists \) đọc là tồn tại ít nhất một.

Lời giải chi tiết:

\(\forall n \in N:n > 0\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Mệnh đề

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài