Bài 1.3 trang 7 SBT đại số 10


Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập đại số 10. Tìm hai giá trị thực của x để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm hai giá trị thực của \(x\) để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

LG a

 \(x <  - x\);  

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x =  - 1\) ta được mệnh đề \( - 1 < 1\)  (đúng);

Với \(x = 1\) ta được mệnh đề \(1 < -1\) (sai).

LG b

\(x < \dfrac{1}{x}\);     

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x = \dfrac{1}{2}\) ta được mệnh đề \(\dfrac{1}{2} < 2\) (đúng);

Với \(x = 2\) ta được mệnh đề \(2 < \dfrac{1}{2}\)(sai)

LG c

\(x = 7x\) 

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 0\) ta được mệnh đề \(0 = 0\)  (đúng);

Với \(x = 1\) ta được mệnh đề \(1 = 7\) (sai).

LG d

\({x^2} \le 0\);

Phương pháp giải:

Với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập số thực ta được một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 0\) ta được mệnh đề \(0 \le 0\)  (đúng);

Với \(x = 1\) ta được mệnh đề \(1 \le 0\) (sai).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.